Pszczelarz zawodowy – co zrobić, by nim zostać? …

Pszczelarz zawodowy – co zrobić, by nim zostać?

Podczas gdy dla jednych osób pszczelarstwo to pasja, hobby i sposób spędzania wolnego czasu, dla innych to zawód i sposób zarabiania pieniędzy. Więcej zadań i obowiązków stoi, oczywiście, przed przedstawicielami tej drugiej grupy.

Jak zostać zawodowym pszczelarzem? Na początku trzeba być przez pewien czas amatorem. Warto przyglądać się, jak pracują inni pszczelarze – nie jednorazowo, ale w czasie całego rocznego cyklu. Dopiero wtedy możemy obiektywnie przyjrzeć się zarówno plusom, jak i minusom tej pracy.

Zawód pszczelarz
Zawodu pszczelarza można nauczyć się w ramach kształcenia zawodowego w szkołach średnich. Jest to przede wszystkim oferta dla ludzi młodych, najczęściej wywodzących się z rodzin o tradycjach pszczelarskich, którzy od dawna wiedzą, co chcą robić w życiu. Pszczelarzem można zostać po ukończeniu nauki w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub na kursach kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz lub technik pszczelarz. Aby uzyskać tytuł zawodowy zdaje się egzamin państwowy, a po jego pozytywnym zaliczeniu uzyskuje się stosowne dokumenty. Po zakończeniu nauki w szkole można więc być pszczelarzem, ale – podobnie jak w przypadku innych zawodów – bycie teoretykiem nie oznacza, że będzie się dobrym praktykiem. O wiele ważniejsze dla pszczelarza jest posiadanie własnej pasieki i codzienna praca z pszczołami.

Zarabianie na pszczołach
Zawodowy pszczelarz to także każda osoba, która żyje z tego, co wyprodukuje we własnej pasiecie. Nie trzeba do tego posiadać stosownego papierka, za to konieczne jest spełnienie wielu formalności. Aby móc sprzedawać produkty ze swojej pasieki, trzeba mieć decyzję powiatowego lekarza weterynarii o dopuszczeniu sprzedaży bezpośredniej produktów ze swojej pasieki. (Tę kwestie bliżej opisano w artykule: Zgoda na sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich – jak ja uzyskać?).

Dobra kondycja będzie niezbędna
Bez względu na to, jaką drogę do zawodowego pszczelarstwa obierzemy, ważne są nie tylko umiejętności, ale też predyspozycje. Zawodowy pszczelarz, który chce swoją długoterminową przyszłość związać z hodowlą pszczół powinien być, przede wszystkim, odporny na jad pszczeli. Uczulenie na jad (zdarza się tez uczulenie na inny wytwór pszczół – propolis) może skutecznie zamknąć drogę do pszczelarstwa. Trzeba też odznaczać się dobrą kondycja fizyczną. Co prawda, właściciel kilkuset rodzin pszczelich może zapewne sobie pozwolić na zatrudnienie pomocników, jednak na początku działalności, przy kilku czy kilkunastu rodzinach pszczelich, wszystkie prace w pasiece trzeba wykonywać samodzielnie.

Produkcja nastawiona na zysk
Aby zostać pszczelarzem zawodowym, nie wystarczy jedynie wiedza na temat hodowli pszczół czy produkcji miodu. Zawodowy pszczelarz musi ze swojego gospodarstwa uzyskać dochody, które pozwolą mu na utrzymanie także w tych okresach, gdy pszczoły spokojnie przebywają w ulu na zimowli i nic nie produkują. Zawodowy pszczelarz musi więc znać podstawy marketingu, orientować się w sytuacji na rynku pszczelarskim i po prostu umieć sprzedać produkty ze swojego ula. Musi wykazać się umiejętnością planowania długoterminowego, a jego wszystkie działania powinny być przemyślane. W razie potrzeby, gdy w jednym miejscu nie ma pożytków, powinien być gotowy do przeniesienia pasieki w bardziej obfite pod względem pożytkowym miejsce.

Dodaj komentarz

Sklep oparty na zasadzie handlu produktami pszczelimi sprzedaż bezpośrednia. Więcej informacji udzielamy pod adres mail sajnog.marcin@dolnoslaskie-miody.pl Zamknij