Tag Archive: truteń pszczela rodzina rola zadania robotnice systematyka dolnośląskie miody matka pszczela

Trutnie w pszczelej rodzinie…

Obserwując życie rodziny pszczelej, spostrze­gamy, że do jednych z najbardziej spektakular­nych jej zachowań należy postępowanie pszczół-robotnic z trutniami. Rokrocznie mamy możliwość stwierdzenia wiosną dużej troskliwo­ści pszczół w wychowywaniu czerwiu trutowe­go i wielką dbałość o dorosłe trutnie. Z kolei w połowie lata – niektórzy twierdzą, że od św. Anny, kiedy stają się „zimne wieczory i po­ranki”, inni, że od…
Read more

Sklep oparty na zasadzie handlu produktami pszczelimi sprzedaż bezpośrednia. Więcej informacji udzielamy pod adres mail sajnog.marcin@dolnoslaskie-miody.pl Zamknij