Załóż z nami łąkę z kwiatami i ziołami …

Załóż z nami łąkę kwietną, miedzę z mieszanką traw
i dodatkiem roślin zielnych dla naszych pasiastych, pożytecznych i pracowitych owadów. Rusza akcja budowy uli i kłód bartnych oraz zakładania łąk kwietnych. WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczy 3 miliony złotych na nowy program ratowania pszczół na Dolnym Śląsku. Oficjalnie program ogłosili dziś Prezes Funduszu Łukasz Kasztelowicz, Wiceprezes Funduszu Bartłomiej Wiązowski i Z-ca Dyrektora RDLP we Wrocławiu Arkadiusz Wojciechowicz

Dodaj komentarz

Sklep oparty na zasadzie handlu produktami pszczelimi sprzedaż bezpośrednia. Więcej informacji udzielamy pod adres mail sajnog.marcin@dolnoslaskie-miody.pl Zamknij